ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนายสุข หมู่ที่ ๘-หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
110
16 ก.ค. 2558
392 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ ๙ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
110
16 ก.ค. 2558
393 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ ๙ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
102
16 ก.ค. 2558
394 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสตาโคตร-เขาแกลบ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
100
16 ก.ค. 2558
395 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสตาโคตร-เขาแกลบ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
96
16 ก.ค. 2558
396 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจินดา ดอกบัวถึงบ้านนางจินดา เลื่อนลอย ดาวน์โหลดเอกสาร
97
16 ก.ค. 2558
397 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจินดา ดอกบัวถึงบ้านนางจินดา เลื่อนลอย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
94
16 ก.ค. 2558
398 การเปิดเผยคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง (ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง) ดาวน์โหลดเอกสาร
3488
07 ก.ค. 2558
399 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา) ดาวน์โหลดเอกสาร
121
07 ก.ค. 2558
400 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
126
23 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  40  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56