ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขุนจันทร์ถึงดอนแย้ หมู่ที่ ๑ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
209
16 ก.ค. 2558
392 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงพระจีนถึงบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ 6 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
221
16 ก.ค. 2558
393 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงพระจีนถึงบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ 6 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
217
16 ก.ค. 2558
394 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเชิ่ม แซ่ลิ้ม-บ้านนายเขิม หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
235
16 ก.ค. 2558
395 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเชิ่ม แซ่ลิ้ม -บ้านนายเขิม หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
192
16 ก.ค. 2558
396 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนายสุข หมู่ที่ ๘-หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
202
16 ก.ค. 2558
397 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนายสุข หมู่ที่ ๘-หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
211
16 ก.ค. 2558
398 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ ๙ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
213
16 ก.ค. 2558
399 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ ๙ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
203
16 ก.ค. 2558
400 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสตาโคตร-เขาแกลบ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
203
16 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  40  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56