ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำดำ หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
189
09 ก.ย. 2558
382 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
112
09 ก.ย. 2558
383 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนทางหลวงสายเก่า หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
106
09 ก.ย. 2558
384 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขุนจันทร์ถึงดอนแย้ หมู่ที่ ๑ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
157
16 ก.ค. 2558
385 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขุนจันทร์ถึงดอนแย้ หมู่ที่ ๑ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
105
16 ก.ค. 2558
386 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงพระจีนถึงบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ 6 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
120
16 ก.ค. 2558
387 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงพระจีนถึงบ้านนายวิเชียร หมู่ที่ 6 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
115
16 ก.ค. 2558
388 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเชิ่ม แซ่ลิ้ม-บ้านนายเขิม หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
135
16 ก.ค. 2558
389 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเชิ่ม แซ่ลิ้ม -บ้านนายเขิม หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
91
16 ก.ค. 2558
390 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนายสุข หมู่ที่ ๘-หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
99
16 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  39  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56