ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสี่ห้อง หมู่ที่ ๘ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
169
30 ต.ค. 2558
382 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกยาง-บางไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
173
30 ต.ค. 2558
383 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านผู้ใหญ่โชติ หมุู่ที่ ๘ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
173
30 ต.ค. 2558
384 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำดำ หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
222
09 ก.ย. 2558
385 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนทางหลวงสายเก่า หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
224
09 ก.ย. 2558
386 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
239
09 ก.ย. 2558
387 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำดำ หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
287
09 ก.ย. 2558
388 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
212
09 ก.ย. 2558
389 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถนนทางหลวงสายเก่า หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
207
09 ก.ย. 2558
390 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขุนจันทร์ถึงดอนแย้ หมู่ที่ ๑ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
258
16 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  39  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56