ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายหลาขาว หมู่ที่ 6 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
503
06 ก.ย. 2553
512 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายไสอิฐ - ท่าเชี่ยว หมู่ที่ 6 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
682
06 ก.ย. 2553
513 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
585
02 ส.ค. 2553
514 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.53 ดาวน์โหลดเอกสาร
472
20 ก.ค. 2553
515 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งคลองท่าทน ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
482
29 มิ.ย. 2553
516 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค. 53 ดาวน์โหลดเอกสาร
449
17 มิ.ย. 2553
517 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างราวสะพานทางเดิน คสล.บ้านปากดวด หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
526
02 มิ.ย. 2553
518 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งคลองท่าทน ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
457
01 มิ.ย. 2553
519 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
494
31 พ.ค. 2553
520 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย. 53 ดาวน์โหลดเอกสาร
431
18 พ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  52  |53|  |54|  |55|  |56