ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างราวสะพานทางเดิน คสล.บ้านปากดวด หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
427
02 มิ.ย. 2553
512 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งคลองท่าทน ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
354
01 มิ.ย. 2553
513 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
394
31 พ.ค. 2553
514 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย. 53 ดาวน์โหลดเอกสาร
327
18 พ.ค. 2553
515 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.53 ดาวน์โหลดเอกสาร
397
22 เม.ย. 2553
516 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในตำบลเสาเภา จำนวน 6 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
435
01 เม.ย. 2553
517 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
381
01 เม.ย. 2553
518 รายชื่อผู้ค้าที่ผานการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรเดิมบล็อกปูถนนเป็นถนน คสล.สายบ้านต้นเเหรียง-บ้านบางดี หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
414
29 มี.ค. 2553
519 รายชื่อผู้ค้าที่ผานการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรเดิมบล็อกปูถนนเป็นถนน คสล.สายบ้านต้นเเหรียง-บ้านบางดี หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
316
29 มี.ค. 2553
520 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. 53 ดาวน์โหลดเอกสาร
364
15 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  52  |53|  |54|  |55|  |56