ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเพชรประชาอุทิศ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
219
05 ส.ค. 2556
462 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
275
03 ก.ค. 2556
463 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
263
03 ก.ค. 2556
464 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
260
21 มิ.ย. 2556
465 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
252
21 มิ.ย. 2556
466 สอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
328
19 มิ.ย. 2556
467 สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน ๕ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
269
19 มิ.ย. 2556
468 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในตำบลเสาเภา จำนวน ๔ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
360
17 เม.ย. 2556
469 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถตู้พยาบาลกู้ชีพ/กู้ภัย-ฉุกเฉิน EMS) ดาวน์โหลดเอกสาร
1754
09 เม.ย. 2556
470 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
19 มี.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  47  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56