ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
422
27 มิ.ย. 2554
492 โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
352
27 มิ.ย. 2554
493 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา ดาวน์โหลดเอกสาร
338
24 มิ.ย. 2554
494 โครงการจ้างเหมาจัดทำซุ้มป้ายติดประกาศประชาสัมพันธ์และจัดทำป้ายแนวเขตและป้ายเตือนริมถนนภายในตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
401
24 มิ.ย. 2554
495 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในตำบลเสาเภา จำนวน ๓ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
360
23 มิ.ย. 2554
496 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในตำบลเสาเภา จำนวน ๕ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
487
04 เม.ย. 2554
497 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในตำบลเสาเภา จำนวน ๕ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
360
31 มี.ค. 2554
498 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายชื่อและรั้วบริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
701
21 มี.ค. 2554
499 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในตำบลเสาเภา จำนวน ๕ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
368
17 มี.ค. 2554
500 สอบราคาซื้อของขวัญสำหรับผู้สูงอายุ ในวันผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๔ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
535
14 มี.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  50  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56