ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 สอบราคาซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 ลำ ดาวน์โหลดเอกสาร
1149
01 ธ.ค. 2554
492 สอบราคาซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
1690
01 ธ.ค. 2554
493 สอบราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 22 เครื่อง และเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 10 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
1298
28 พ.ย. 2554
494 สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
585
25 พ.ย. 2554
495 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
460
06 ก.ย. 2554
496 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
474
21 ก.ค. 2554
497 โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
538
27 มิ.ย. 2554
498 โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
448
27 มิ.ย. 2554
499 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา ดาวน์โหลดเอกสาร
451
24 มิ.ย. 2554
500 โครงการจ้างเหมาจัดทำซุ้มป้ายติดประกาศประชาสัมพันธ์และจัดทำป้ายแนวเขตและป้ายเตือนริมถนนภายในตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
492
24 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  50  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56