ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในตำบลเสาเภา จำนวน ๓ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
474
23 มิ.ย. 2554
502 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในตำบลเสาเภา จำนวน ๕ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
580
04 เม.ย. 2554
503 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในตำบลเสาเภา จำนวน ๕ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
458
31 มี.ค. 2554
504 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้ายชื่อและรั้วบริเวณอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา หมู่ที่ ๑๓ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
795
21 มี.ค. 2554
505 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในตำบลเสาเภา จำนวน ๕ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
467
17 มี.ค. 2554
506 สอบราคาซื้อของขวัญสำหรับผู้สูงอายุ ในวันผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๕๔ จำนวน ๔ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
630
14 มี.ค. 2554
507 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย. 53 ดาวน์โหลดเอกสาร
526
11 ต.ค. 2553
508 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายชายทะเลเสาเภา หมู่ที่ 2 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
578
07 ก.ย. 2553
509 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายชลากร หมู่ที่ 16 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
508
07 ก.ย. 2553
510 โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายทุ่งป้ายอง หมู่ที่ 13 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
560
06 ก.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  51  |52|  |53|  |54|  |55|  |56