ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย. 53 ดาวน์โหลดเอกสาร
424
11 ต.ค. 2553
502 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายชายทะเลเสาเภา หมู่ที่ 2 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
462
07 ก.ย. 2553
503 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายชลากร หมู่ที่ 16 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
402
07 ก.ย. 2553
504 โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายทุ่งป้ายอง หมู่ที่ 13 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
463
06 ก.ย. 2553
505 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายหลาขาว หมู่ที่ 6 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
397
06 ก.ย. 2553
506 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายไสอิฐ - ท่าเชี่ยว หมู่ที่ 6 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
580
06 ก.ย. 2553
507 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
490
02 ส.ค. 2553
508 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.53 ดาวน์โหลดเอกสาร
374
20 ก.ค. 2553
509 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งคลองท่าทน ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
385
29 มิ.ย. 2553
510 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค. 53 ดาวน์โหลดเอกสาร
352
17 มิ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  51  |52|  |53|  |54|  |55|  |56