ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักงานปลัด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
24 เม.ย. 2561
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
121
24 เม.ย. 2561
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถตู้กู้ชีพ ทะเบียน กพ-2479 นศ. ดาวน์โหลดเอกสาร
125
23 เม.ย. 2561
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนสายชายทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
122
20 เม.ย. 2561
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกก่อ่สร้างถนนสายบ้านทุ่งนุ้ย-บ้านบางดี หมู่ที่ 5,7 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
121
20 เม.ย. 2561
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนสายโทรเลขเก่า หมู่ที่ 15 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
121
20 เม.ย. 2561
227 การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ้านทุ่งนุ้ย-บ้านบางดี หมู่ที่ 5,7 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
122
18 เม.ย. 2561
228 การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายโทรเลขเก่า หมู่ที่ 15 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
122
18 เม.ย. 2561
229 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสตาโคตร-นางเลือดขาว หมู่ที่ 4 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
144
05 มี.ค. 2561
230 การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยอนามัย หมู่ที่ 5 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
144
05 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  23  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56