ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนสายบ้านทุ่งนุ้ย-บ้านบางดี หมู่ที่ 5,7 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
23
18 เม.ย. 2561
222 การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายโทรเลขเก่า หมู่ที่ 15 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
23
18 เม.ย. 2561
223 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสตาโคตร-นางเลือดขาว หมู่ที่ 4 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
40
05 มี.ค. 2561
224 การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยอนามัย หมู่ที่ 5 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
43
05 มี.ค. 2561
225 การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านในลุ่ม-คลองท่าเชี่ยว หมู่ที่ 13 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
40
23 ก.พ. 2561
226 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตาเผือก หมู่ที่ 8 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
38
23 ก.พ. 2561
227 การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกรกต-น้ำดำ หมู่ที่ 16 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
42
23 ก.พ. 2561
228 ประกาศเชิญชวนเข้าเสนอราคาจ้าง จ้างเหมารื้อถอนอาคารรุกล้ำถนนทางหลวงสายเก่า ของบ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 15 ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคำพิพากษาของศาลปกครองนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
48
06 ก.พ. 2561
229 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอนามัย-นางเลือดขาว หมู่ที่ 4 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
44
30 ม.ค. 2561
230 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุุ่งครั้ง-เขาโพรง หมู่ที่ 9 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
44
30 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  23  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56