ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
181
22 ม.ค. 2558
412 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๖ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
213
19 ม.ค. 2558
413 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๖ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
153
19 ม.ค. 2558
414 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
268
18 ก.ย. 2557
415 ผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายลุงโบและบ้านแดงเนิม หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
11 ก.ย. 2557
416 ผลสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายชลประทาน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
11 ก.ย. 2557
417 ผลสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างฝายน้ำล้นห้วยหิน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
11 ก.ย. 2557
418 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถในพื้นท่ี่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
198
03 ก.ย. 2557
419 สอบราคาจ้างโครงการศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
03 ก.ย. 2557
420 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร.ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
176
03 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  42  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56