ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านไทรงาม หมู่ที่ ๔ ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
224
23 มิ.ย. 2558
412 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางกาารจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
213
23 มิ.ย. 2558
413 สอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
215
23 มิ.ย. 2558
414 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
257
28 เม.ย. 2558
415 ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถตักหน้า - ขุดหลัง (Backhoe Loader) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
286
20 มี.ค. 2558
416 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
344
29 ม.ค. 2558
417 ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
281
22 ม.ค. 2558
418 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๖ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
314
19 ม.ค. 2558
419 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๖ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
251
19 ม.ค. 2558
420 ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลเสาเภา ดาวน์โหลดเอกสาร
369
18 ก.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  42  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56