ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 62 - ก.ย. 62) ดาวน์โหลดเอกสาร
3
22 ต.ค. 2562
2 ประกาศ เผยแพร่แผนการจุัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
15 ต.ค. 2562
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลเสาเภา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
22 ส.ค. 2562
4 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
01 ส.ค. 2562
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 62 - มิ.ย. 62) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
12 ก.ค. 2562
6 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
26 มิ.ย. 2562
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
08 พ.ค. 2562
8 ประกาศเผยแพร่แผนกรจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
03 พ.ค. 2562
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจอ LED จำนวน 2 จอ เพื่อใช้ในการรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
03 พ.ค. 2562
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสตาโคตร-เขาแกลบ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54